Kontakt

Tomáš Čiernik - rct. sk, Matúšova 23, 811 04 Bratislava

Telefón 0911 765 945
Email IČO 45632766
DIČ 1024836395
Číslo účtu 0634999127/0900
IBAN SK50 0900 0000 0006 3499 9127

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava
Číslo živnostenského registra 110-197086
Číslo OŽP-A/2010/38073-2
Nie som platiteľom DPH