Kontakt

Tomáš Čiernik - rct. sk, Matúšova 23, 811 04 Bratislava

Telefón 0911 765 945
Email IČO 45632766
DIČ 1024836395
IBAN SK68 8360 5207 0042 0557 0814

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava
Číslo živnostenského registra 110-197086
Číslo OŽP-A/2010/38073-2
Nie som platiteľom DPH